Hürriyet'te yer alan habere göre, aidat borcu bir kira borcu değildir. Aidat borcu bir yan ödemedir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesinde kiracının da aidat borcundan sorumlu olduğu açıkça belirtilmiştir.

TBK’nın 315. maddesine göre kiracı, kiralananın tesliminden sonra kira bedelini veya aidatları ödemezse, kiraya veren, kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede de ifa etmeme durumunda sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Yazılı bildirimin noter kanalı ile ihtarname şeklinde yapılması önemlidir. Yahut mülk sahibi aidat borcunu kendisi ödeyip ödeme akabinde bu durumu yine yazılı olarak kiracıya bildirdikten ve 30 günlük yasal süreyi verdikten sonra kendisini kiracıdan işbu borcunu yerine getirmesi adına icra takibi başlatabileceği gibi genel mahkemelerde alacak davası yolu ile de talep edebilir.

Bu bağlamda ihtarın yazılı olması ve verilen süre önemlidir. Çünkü, 30 günden daha az verilen süreler kanuna aykırıdır.

İhtarnamede; 30 gün içerisinde aidat borcunun ödenmesi gerektiği, aksi halde sözleşmenin feshedileceği ve tahliye davası açılacağı belirtilmelidir. Verilen sürede aidat borcu ödenmezse ev sahibi tahliye davası açabilir ve kiracıyı evden çıkarabilir.

Alınan Evdeki Kiracı Nasıl Çıkarılır? Alınan Evdeki Kiracı Nasıl Çıkarılır?

1 Eylül 2023 itibariyle kira davaları, dava şartı arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Ev sahipleri bu davayı açmadan önce zorunlu olarak arabulucuya başvurmalıdır.

Editör: Gayrimenkul Gündemi